RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Zakończono prace na terenie parku im. Marii Konopnickiej… Utworzono Grudzień 3, 2018 przez webmaster

Zakończono prace związane z projektem „Odnowa Zieleni w Parkach Miejskich w Bytomiu” na terenie parku im. Marii Konopnickiej. Zgodnie z założeniami projektu przeprowadzono prace związane z formowaniem terenu, w tym uregulowano „górkę saneczkową” wzmacniając jej zbocza nasadzeniami krzewów ozdobnych, zamontowano nowe ławki i kosze, odnowiono alejki parkowe oraz zrewitalizowano zieleń parkową poprzez wykonanie nasadzeń drzew liściastych i iglastych a także krzewów gatunków rodzimych , a wszystko to z myślą o mieszkańcach Bytomia.

 

Skip to content