BADANIE PREFERENCJI WYBORU ŚRODKA TRANSPORTU WRAZ Z OCENĄ RANGI POSTULATÓW PRZEWOZOWYCH

Podziel się swoją opinią na temat funkcjonowania transportu publicznego w naszym mieście. Wydział Transportu Lokalnego Urzędu Miejskiego w Bytomiu zaprasza wszystkich mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety. Akcja trwa do 8 czerwca i ma na celu zebranie informacji i opinii, które pozwolą usprawnić transport na terenie Miasta Bytomia.

Prezentowana ankieta stanowi integralny element projektu „Rozszerzenie Planu Mobilności Miejskiej” z uwzględnieniem wybranych dzielnic Bytomia (Rozbark, Stroszek – Dąbrowa Miejska wraz z Os. Gen. Jerzego Ziętka, Miechowice, Stolarzowice i Sucha Góra) oraz lokalizacji nowych węzłów przesiadkowych.

Link do ankiety tutaj…