RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

W związku z pogłębiającym się w ostatnich latach poziomem zanieczyszczenia środowiska, postanowiliśmy jako Gmina Bytom podjąć działania mające na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Jednym z etapów rozwiązań wspierających poprawę powietrza w naszym mieście, jest przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności, w której zostaną określone kierunki działań mające realny wpływ na jego jakość. Nasze działania zmierzają m. in. do utworzenia multimodalnych centrów przesiadkowych, systemu roweru miejskiego oraz punktów ładowania pojazdów elektrycznych prywatnych oraz publicznych.

Aby podjęta inicjatywa przyniosła wymierne skutki, niezbędna jest współpraca całej społeczności Bytomia, dlatego publikujemy ankietę internetową, aby poznać Państwa opinię na temat wprowadzenia elektromobilności.

Opublikowana ankieta internetowa skierowana jest nie tylko do mieszkańców Bytomia, ale także dla osób spoza granic miasta. Zawarte w niej pytania dotyczą opinii na temat elektromobilności, instalacji rowerów miejskich oraz carpoolingu i car-sharingu.

Zależy Nam, aby mieszkańcy Bytomia byli świadomymi uczestnikami rozwoju Naszego miasta i brali czynny udział w poprawie warunków atmosferycznych panujących w jego granicach. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie Państwa opinii w ankiecie, która jest całkowicie anonimowa, ponieważ poprawa stanu powietrza, którym oddychamy jest naszym wspólnym dobrem i każdy powinien brać czynny udział w poprawie jego jakości.

Słowem wstępu, elektromobilność to szereg działań mających na celu rozpowszechnić stosowanie pojazdów elektrycznych zarówno w komunikacji publicznej jak i prywatnej, ładowanych przy pomocy stacji ładowania zlokalizowanych w miejscach publicznych lub na terenie prywatnej posesji. Elektromobilność to także promowanie przemieszczania się zeroemisyjnymi środkami transportu, jak np. rower lub hulajnoga oraz wszelkie działania podjęte w celu ograniczenia hałasu komunikacyjnego i emisji szkodliwych substancji pochodzących ze spalin samochodowych.

Wypełnij ankietę

Skip to content