RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

W trosce o zdrowie mieszkańców Bytomia… Utworzono Kwiecień 11, 2019 przez webmaster

W dniu wczorajszym na terenie Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, filia w Bytomiu na ul. Piekarskiej odbyło się spotkanie Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej z kadrą naukową Katedry Zdrowia Środowiskowego. To już drugie spotkanie zespołów pod kierownictwem dr. hab. Ewy Marchwińskiej-Wyrwał (KZŚ) i dyrektora Roberta Białasa (MZZiGK), których celem jest nawiązanie współpracy i wspólna troska o warunki życia i zdrowie mieszkańców Bytomia. Działania i inwestycje zieleni miejskiej mogą mieć istotny wpływ na zdrowie mieszkańców, aby były one właściwie prowadzone, czyli redukowały zagrożenia środowiskowe, potrzebne są odpowiednie badania w których może pomóc bytomski wydział ŚUM. Odpowiednie lokalizacje placów zabaw i zieleńców, właściwe zabezpieczenie terenów zdegradowanych i hałd, redukcja zapylenia wtórnego to tylko niektóre z omawianych tematów. Możecie się spodziewać, że już wkrótce wspólnie zaproponujemy rozwiązania mające korzystny wpływ na jakość życia mieszkańców.

Skip to content