RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

UWAGA ! Złóż ofertę w ogłoszonym przetargu… Utworzono Lipiec 15, 2019 przez webmaster

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu informuje, że w dniu 12.07.2019 został ogłoszony przetarg nieograniczony, powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, pn. Letnie i zimowe utrzymanie czystości i konserwacja zieleni w pasie drogowym na terenie miasta Bytomia.

Termin składania ofert: 31.07.2019 r. do godz. 10:00.

Dokumentacja do pobrania tutaj…

Serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty do składania ofert.

Skip to content