RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku

Celem realizowanego przez Prezydenta Miasta Bytomia poprzez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu projektu pod nazwą „Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku” jest rewitalizacja terenu poprzez kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni w dzielnicy Rozbark. Możliwa jest ona dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Ogólna wartość projektu wynosi 12 000 000 zł, gdzie dofinansowanie obejmuje 95% tej kwoty, w tym:

  • współfinansowanie z UE w wysokości 10 200 000 zł.,
  • współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w wysokości 1 200 000 zł.

Zaplanowane działania odpowiadają potrzebom mieszkańców Rozbarku i przyczyniają się do zwiększenia dostępu do przestrzeni sprzyjających integracji społecznej: rekreacyjnych i sportowo-wypoczynkowych. Warto też podkreślić, że są one zgodne z wyrażonymi podczas konsultacji społecznych oczekiwaniami mieszkańców. Wybór sposobu zagospodarowania przestrzeni o powierzchni 6,38 ha został poza tym podyktowany złym stanem jego infrastruktury. Przede wszystkim chodzi o zagrażające bezpieczeństwu i przeznaczone do wyburzenia budynki.

W ramach projektu zostaną wyburzone ruiny budynku warsztatu przy ul. Siennej/Pszczyńskiej. W miejscu tym powstanie plac zabaw z urządzeniem wielofunkcyjnym, huśtawką i bujakami. Zlikwidowane będą prócz tego zabudowania gospodarcze przy ul. Musialika 1 i 3 gdzie powstaną ogródki warzywno-ziołowo-kwiatowe wraz z małym placem zabaw. Do wyburzenia przeznaczono też zabudowania gospodarcze przy ul. Musialika 18. W ich miejsce powstaną tematyczny zręcznościowy plac zabaw. Z kolei w miejscu po wyburzonej wiacie i dwóch budynkach użytkowych przy ul. Witczaka 40 powstanie promenada o szerokości około 30 metrów. Będą na niej organizowane jarmarki. Znikną budynek przy ul. Alojzjanów 28 i prawa oficyna przy ul. Alojzjanów 26. Zamiast nich powstaną ogródki warzywno-ziołowo-kwiatowe wraz z małym placem zabaw. Projektu zakłada również budowę promenady o długości ok. 2,26 km. Zostanie ona utworzona na odcinku od ul. Pszczyńskiej wzdłuż linii dawnej kolei wąskotorowej poprzez połączenie ulic: Kochanowskiego, św. Kingi, Jaronia, Musialika i Alojzjanów. Promenada zostanie połączona z istniejącym parkingiem przy ul. Staffa oraz terenami przy ul. Witczaka. Ponadto planuje się budowę kładki nad ul. Siemianowicką i przekształcenie w deptak ulic Jaronia i św. Kingi, co spowoduje wyłączenie tych ulic z częściowego ruchu samochodowego. Wzdłuż promenady powstanie 10 powtarzających się elementów architektonicznych z trejażami, koszami na śmieci, ławkami i sześcioma pamiątkowymi tablicami informującymi o osobach zasłużonych dla dzielnicy oraz o historii Rozbarku. Jednym z ważniejszych działań jest przebudowa i nowe zagospodarowanie placu Świętej Barbary. Stanie się on ”Rynkiem” z urządzeniami interaktywnymi, trampolinami ziemnymi, fontanną posadzkową oraz ścianką wspinaczkową, która będzie też sceną widowiskową. Poza tym teren ten będzie uzupełniony o dodatkowe ławki, kosze na śmieci i oświetlenie iluminacyjne. Kolejnym istotnym elementem projektu stanie się budowa tematycznego placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi/Kochanowskiego/ Reymonta z motywem przewodnim „Angry Birds”. Ma się on składać z dużego urządzenia wielofunkcyjnego, 2 huśtawek, karuzeli tarczowej oraz bujaka. Na terenie skweru „Szynol” rozbudowane zostaną istniejący plac zabaw o urządzenie wielofunkcyjne, ważkę i koparkę do piasku oraz siłownia zewnętrzna o dodatkowe 3 urządzenia. Poza tym zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną i minikoszykówkę oraz kompleks urządzeń PARKOUR- u do uprawiania sportów ekstremalnych. Na styku ulic Alojzjanów i Musialika powstanie SkatePark a wzdłuż promenady łączącej ul. Alojzjanów z ul. Staffa, będą utworzone tereny rekreacyjno – sportowe składające się z ścieżki zdrowia wyposażonej w 11 urządzeń siłowych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ścieżki zdrowia dla najmłodszych mieszkańców. Na terenach objętych projektem zostanie zamontowane oświetlenie. Priorytet X- Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Poddziałanie 10.3.4 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI.


Skip to content