RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Sprawdź jak zmieniły się parki w Bytomiu… Utworzono 20 maja, 2019 przez webmaster

Gmina Bytom – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej pozyskał dotację, w wysokości 13 144 439,79 PLN, przyznaną w ramach w ramach działania 2.5 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu” w wysokości 15 464 046,82 PLN, pozwoliła na wykonanie kolejnych prac związanych z odtworzeniem, przywróceniem świetności stanu zielni w mieście na powierzchni ok. 83,55 ha, a szczególnie w parkach zabytkowych. Rewitalizacją zostało objętych 5 parków i 3 zieleńce.

Poniżej pierwszy z cyklu filmów, przedstawiających prace wykonane w procesie rewitalizacji bytomskich parków i zieleńców.


Park Miejski im. Franciszka Kachla.


Śródmiejska oaza zieleni urządzona na powierzchni 43 ha. Teren płaski ze wzniesieniem – tzw. Górą Miłości. Dwa stawy: Północny i Południowy. Jego początki sięgają roku 1840 r. Wśród walorów przeważają funkcje ekologiczne oraz rekreacyjne. Skrywa rośliny rodzime oraz introdukowane – gatunki i odmiany drzew, krzewów, bylin z których na uwagę zasługuje korkowiec amurski. Wiele obiektów zdobiących – rzeźby, fontanna, klomby, kwietniki oraz otwarte w 2015 r. Miniarboretum z egzotyczną roślinnością oraz gatunkami ptaków. Jest wpisany do rejestru zabytków od 1992 r.


Park im. Adama Mickiewicza.


Park położony na uboczu w dzielnicy Rozbark, jego początki sięgają 1930 r., wtedy też jego powierzchnia wynosiła 17,5 ha. Układ o charakterze krajobrazowym, ze spektakularnymi wierzbami o formie płaczącej, jak również zakątki znaturalizowane (części dzikie z wartościowym runem leśnym w tym płatem marzanki wonnej i różnymi grzybami). Duży udział stawów położonych w obrębie parku, utworzonych w widłach Rowu Granicznego i jego dopływu. Liczne szuwary są schronieniem dla ptactwa wodnego. Przed wojną nosił nazwę parku Goethego.


Park im. Marii Konopnickiej.


Niewielki Park w dzielnicy Bytomia Karb. Popiersie polskiej poetki zaprasza na plac zabaw oraz w obręb alejek. Luźna struktura drzewostanu sprawia, że ma charakter widny. Mimo, że założenia parkowe uformowały się dla tego obiektu prawdopodobnie w czasach świetności sąsiadujących zakładów przemysłowych przeszło sto lat temu to niezmiennie jego forma przypomina skwer. Powierzchnia parku po powiększeniu to około 3,3 ha. Na terenie nowej części parku znajduje się niewielka górka.

Skip to content