Sprawdź jak zmieniły się parki miejskie w Bytomiu… Utworzono Maj 20, 2019 przez webmaster

Gmina Bytom – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej pozyskał dotację, w wysokości 13 144 439,79 PLN, przyznaną w ramach w ramach działania 2.5 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu” w wysokości 15 464 046,82 PLN, pozwoliła na wykonanie kolejnych prac związanych z odtworzeniem, przywróceniem świetności stanu zielni w mieście na powierzchni ok. 83,55 ha, a szczególnie w parkach zabytkowych. Rewitalizacją zostało objętych 5 parków i 3 zieleńce.

Poniżej pierwszy z cyklu filmów, przedstawiających prace wykonane w procesie rewitalizacji bytomskich parków i zieleńców.


Park Miejski im. Franciszka Kachla.


Śródmiejska oaza zieleni urządzonej o powierzchni 43 ha. Teren płaski z wzniesieniem – tzw. Górą Miłości. Dwa stawy: Północny i Południowy. Jego początki sięgają roku 1840 r. Wśród walorów przeważają funkcje ekologiczne oraz rekreacyjne. Skrywa rośliny rodzime oraz introdukowane – gatunki i odmiany drzew, krzewów, bylin z których na uwagę zasługuje korkowiec amurski. Wiele obiektów zdobiących – rzeźby, fontanna, klomby, kwietniki oraz otwarte w 2015 r. miniarboretum z egzotyczną roślinnością oraz gatunkami ptaków. Jest wpisany do rejestru zabytków od 1992 r.

Skip to content