RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Spacer i warsztaty w Parku Ludowym Utworzono 19 listopada, 2019 przez Dariusz Galczak

W ostatni piątek odbyły się ostatnie działania informacyjno-promocyjne projektu „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu“. Przeprowadzono dwa wydarzenia: lekcję przyrodniczą dla uczniów SP33 oraz spacer przyrodniczo-historyczny dla mieszkańców Bytomia.

Lekcja była podzielona na części. W części teoretycznej dzieci zapoznały się z realizowanym projektem „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu“ oraz z historią Parku Ludowego. W części warsztatowej – w trakcie spaceru dzieci zobaczyły efekty prac, a pani botanik opowiedziała o florze parku ze szczególnym uwzględnieniem rosnących tam drzew. Wszystkie dzieci otrzymały na zakończenie zajęć upominki, a dzieci które wyróżniły się wiedzą i umiejętnościami, otrzymały nagrody, które wręczyła dyrektor MZZiGK, Anna Bulanda.

Spacer był również podzielony na dwie części: przyrodniczą i historyczną. W pierwszej części uczestnicy zapoznali się z projektem „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu“ oraz historią Parku Ludowego. Efekty prac przybliżyła botanik Julia Góra. Mieszkańcy zapoznali się z florą Parku Ludowego, ze szczególnym uwzględnieniem rosnących tam drzew, w tym nowo nasadzonych.

W drugiej części spaceru uczestnicy zapoznali się z historią rodziny Thiele von Winkler, która utworzyła park. O historii miejsca opowiadał pastor Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Jan Kurko. Spacerowicze zobaczyli kościół oraz domek Matki Ewy. Dla uczestników spaceru przygotowano poczęstunek i upominki.

fot. Dariusz Galczak
« 1 z 24 »
Skip to content