RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

RODO – informacja

Administratorem danych osobowych
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

 


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl


 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzania o ochronie danych tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. realizacji umów z podwykonawcami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzania o ochronie danych oraz ich pracownikami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzania o ochronie danych;
  3. przyjmowania zgłoszeń w ramach „Akcji zima” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzania o ochronie danych tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  4. realizacji zgłoszeń w ramach „Akcji zima” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzania o ochronie danych.
 1. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu lub cofnięcia zgody w przypadku wyrażenia zgody, natomiast w pozostałym zakresie przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, z wyjątkiem przypadków, gdy dokumentacja może stanowić dowód w sprawie lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować brakiem odpowiedzi zwrotnej i realizacji umowy.

 

Skip to content