RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

OGŁOSZENIE ! Utworzono 22 października, 2019 przez webmaster

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu poszukuje osób zainteresowanych zawarciem umowy zlecenia, której przedmiot stanowić będą czynności związane z obsługą i bieżącym utrzymaniem w czystości szaletów miejskich oraz bezobsługowych szaletów miejskich usytuowanych na terenie Bytomia.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt z tutejszą jednostką.

Skip to content