RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

OGŁOSZENIE ! Utworzono 4 grudnia, 2019 przez webmaster

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pomocy administracyjnej, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy kat. B) oraz znajomość topografii miasta.

Podstawowy zakres obowiązków pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku w Dziale Zieleni Miejskiej i Oczyszczania obejmuje:

  • nadzór i kontrolę jakości oraz rozliczanie wykonanych prac związanych z oczyszczaniem wskazanych terenów usytuowanych w granicach gminy Bytom,
  • udział w przygotowaniu od strony technicznej i branżowej materiałów do opracowywania SIWZ dla organizowanych przez jednostkę przetargów, uczestniczenie w procedurach komisji przetargowych,
  • pomoc w opracowywaniu analizy potrzeb oraz w planowaniu zadań budżetowych związanych z zakresem pracy działu,
  • nadzór i kontrola procesu realizacji zawartych umów, związanych z oczyszczaniem i utrzymaniem dróg, chodników, alejek, placów i innych terenów gminnych (pomoc w przekazywaniu placu budowy, zlecaniu i odbiorze wykonywanych prac i usług, rozliczaniu finansowym zawartych umów).

Praca odbywa się w systemie trzyzmianowym.

 

Osoby zainteresowane pracą w tutejszej jednostce proszone są o przesłanie CV na adres: praca@mzzigk.bytom.pl , bądź osobiste zgłoszenie się w siedzibie MZZiGK w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35.

Skip to content