RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

UWAGA ! Informacja… Utworzono 15 listopada, 2019 przez webmaster

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu informuje, że fundacje, stowarzyszenia, związki wyznaniowe, prowadzące na terenie Bytomia działalność non profit, Policja, Straż Pożarna, jednostki organizacyjne miasta oraz inne podmioty, niebędące przedsiębiorcami, działające na terenie miasta Bytomia, mają możliwość ubiegania się o nieodpłatne przekazanie drewna z wycinki, celem zaspokojenia potrzeb własnych, zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

W przypadku zapotrzebowania na drewno, prosimy o przesłanie wniosku (z uwzględnieniem ilości potrzebnego drewna) do Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu, przy ul. Smolenia 35, do dnia 30 listopada 2019 r.

Skip to content