RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu

Przejdź do strony https://parki.bytom.pl

Gmina Bytom – Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu pozyskał dotację, w wysokości 13 144 439,79 PLN, przyznaną w ramach w ramach działania 2.5 II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Całkowita wartość projektu „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu” w wysokości 15 464 046,82 PLN, pozwoli na wykonanie kolejnych prac związanych z odtworzeniem, przywróceniem świetności stanu zielni w mieście na powierzchni ok. 70 ha, a szczególnie w parkach zabytkowych. Rewitalizacją zostanie objętych 5 parków i 3 zieleńce.

Lokalizacja realizacji projektu:
1. Park Miejski
2. Park Ludowy
3. Park Fazaniec
4. Park Mickiewicza
5. Zieleniec Bukowa
6. Zieleniec Nowakowskiego
7. Zieleniec Zabrzańska TESCO
8. Park Konopnickiej

 

 

 

 

  1. 1. W Parku Miejskim im. Franciszka Kachla, o powierzchni 34 ha, zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów rodzimych lub introdukowanych w XIX w. Zostanie posadzonych ok. 45 szt. drzew, ok. 2 900 szt. krzewów, ok. 600 szt. pnączy oraz ok. 4 150 szt. bylin. Zostaną wyremontowane kolejne odcinki alejek parkowych przy których zostaną zamontowane nowe ławki parkowe, stojaki na rowery oraz pojawią się dodatkowe kosze na odpady. Zaplanowano również wykonanie prac w koronach drzew polegających na usunięciu posuszu i wykonaniu cięć technicznych poprawiających kondycję drzew. Nie obędzie się także bez konieczności usunięcia drzew które ze względu na swój stan stanowią zagrożenie dla przebywających na terenie parku osób.

 

  1. 2. W Parku Ludowym w Miechowicach, o powierzchni 14 ha, zostanie posadzonych prawie 13 500 szt. bylin, w tym kwiatów bylinowych, ponad 8 500 szt. krzewów i prawie 50 szt. drzew. Odnowieniu zostanie poddana także cześć alejek, trawniki. Wybudowana zostanie drewniana pergola, w kształcie litery „C” otoczona kolorowym ogrodem. Zaplanowano również ścieżkę dydaktyczną, wzdłuż której znajdować się będą różne tematyczne ogrody roślinne np. roślin cieniolubnych, paprociowy, sensoryczny – zapachowy, wabiący motyle, ptaki. Powstanie także ogród roślin przywodnych zlokalizowany przy niewielkim oczku wodnym. W okolicach skrzyżowania ulic Frenzla i Racjonalizatorów powstanie toaleta publiczna. W ramach projektu zostaną wykonane niezbędne zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew oraz sunięcie drzew stwarzających zagrożenie. Powstanie również ogród z rabatami dywanowymi. Odtworzone zostaną historyczne rabaty przy dawnej rezydencji oraz rabaty dywanowe w układzie mniej formalnym na trawnikach, które zostaną oddzielone od trawnika za pomocą obrzeży wykonanych z kostki granitowej.

 

  1. 3. Na terenie Parku Fazaniec, zajmującego powierzchnię 18 ha, nastąpi rewitalizacja drugiego z cieków wodnych (pierwszy –zachodni, został zrewitalizowany w latach ubiegłych). W ramach prac na długości 630 m zostanie oczyszczone dno oraz umocnione i wyprofilowane brzegi cieku. Podobnie jak na sąsiednim cieku powstaną nowe mostki z umocnionymi kamieniem przyczółkami. Odtworzonych zostanie ponad 8 000 m2 alejek. Na płaskowyż w centralnej części parku będzie możliwość wejścia dzięki nowym schodom, a na samym płaskowyżu powstaną drewniane platformy widokowe. Po oczyszczeniu tego terenu z samosiejek, zostaną posadzone krzewy hortensji i laurowiśni oraz rośliny okrywowe trzmielina Fortune’a. Zaplanowano także wykonanie regeneracji trawników oraz sadzenie drzew i krzewów. Hałas od strony ulicy Orzegowskiej zostanie ograniczony przez posadzone drzewa tworzące zielony ekran akustyczny. Podobnie jak w innych parkach zostaną wykonane zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew oraz zostaną usunięte drzewa niebezpieczne i suche. W parku zostaną zamontowane także nowe ławki i kosze na odpady.

 

  1. 4. Park im. Adama Mickiewicza, o powierzchni 17,5 ha, nabierze nowego oblicza. Projekt zakłada, oprócz odtworzenia alejek, sadzenia drzew i krzewów, modernizację górki saneczkowej, odtworzenie fontanny. Dodatkowo zaplanowano oczyszczenie dna zbiorników wodnych z namułów i zanieczyszczeń oraz umocnienie brzegów faszyną. Okolice stawów zostaną oczyszczone z samosiejek i odpadów. Mostki i pomosty zostaną wyremontowane, a skradzione elementy ogrodzeń zostaną uzupełnione. Zostaną także odnowione „ruiny” znikną graffiti a nawierzchnie licowe zostaną zabezpieczone warstwą uniemożliwiającą malowanie np. wulgarnych napisów. Wewnątrz parku będzie trochę ciszej – z nowo posadzonych drzew powstanie ekran akustyczny. Na terenie Bytomia nie tylko parki odzyskają dawny blask. W ramach pozyskanych środków finansowych prowadzone będą również prace na terenie zieleńców.

 

  1. 5. Przy ulicy Bukowej, na dawnym nieużytku o powierzchni ponad 2 000 m2, zostanie założony trawnik oraz ekran akustyczny oddzielający plac zabaw od ulicy.

 

  1. 6. Przy ulicy Nowakowskiego, na terenie zieleńca o powierzchni prawie 2 900 m2, zostaną posadzone krzewy i drzewa oraz wyremontowany będzie chodnik.

 

  1. 7. W okolicach Przedszkola „Zielony Zakątek” przy ulicy Zabrzańskiej (7), na terenie o powierzchni ok. 4 000 m2, zostanie założony trawnik i posadzone drzewa i krzewy.

 

  1. 8. W Karbiu, na terenie włączonym do Parku im. M. Konopnickiej, który teraz ma powierzchnię 3,3 ha, zostanie powiększona górka saneczkowa, powstaną nowe alejki w miejscach tzw. „przedeptów”. Zostaną posadzone nowe drzewa i krzewy oraz założone lub odnowione trawniki. W zadrzewieniu tego parku zostaną wykonane prac pielęgnacyjne w koronach oraz zostaną usunięte drzewa suche lub zagrażające bezpieczeństwu osób. We wszystkich parkach objętych projektem planuje się przeprowadzenie wraz z uczniami szkół bytomskich akcji montowania budek dla ptaków i owadów – np. w ramach obchodów Dni Ziemi lub imprez o charakterze pro-ekologicznym. W okresie trwania projektu przewiduje się instalację kolejnych co najmniej 80 szt. budek rocznie.

Skip to content