RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Zgłaszaj uwagi i problemy szybciej… Utworzono Kwiecień 12, 2019 przez webmaster

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej informuje, że na stronie naszej jednostki został udostępniony formularz zgłoszeniowy, dzięki któremu można składać bezpośrednio do dyspozytora MZZiGK, uwagi i problemy związane z utrzymaniem czystości w naszym mieście itp. Zachęcamy do korzystania z formularza zgłoszeniowego jako alternatywy do zgłoszeń telefonicznych.

Link do formularza znajdziesz tutaj…

Skip to content