RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Bytomia i nie tylko, do odwiedzenia Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Żabie Doły”. Miesiąc temu zakończono prace mające na celu uporządkowania ruchu turystycznego dla ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno – wypoczynkowe. Na terenie inwestycji ustawiono wiele obiektów małej architektury takich jak: ławki, kosze na odpady komunalne, czatownie, punkty edukacyjne a także wybudowano parking. Usunięto drzewa, które z racji wieku mogły stać się zagrożeniem dla odwiedzających, a w ich miejsce nasadzono drzewa gatunku jarząb szwedzki oraz jesion wyniosły. Wiadukty zostały udekorowane kolorowymi grafiti przedstawiającymi różne zwierzęta i nie tylko. Ograniczono również możliwość poruszania się pojazdami mechanicznymi, co znacznie wpłynie na ciszę i spokój tego miejsca. Serdecznie zapraszamy do aktywnego wypoczynku w tym miejscu…

« 1 z 2 »
Skip to content