RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Miniarboretum – informacje ogólne

kwiatMiniarboretum zostało utworzone w 2015 roku w obrębie zabytkowego Parku im. Franciszka Kachla w Bytomiu, gdzie w latach powojennych, do drugiej połowy lat 80., siedzibę swoją miał Zakład Zieleni Miejskiej. Obecnie opiekę nad terenem parku sprawuje Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Miniarboretum zostało uroczyście otwarte w dniu 29 października 2015 roku.

Miniarboretum jest oazą spokoju i piękna roślin zlokalizowaną w centrum miasta Bytomia.

Miniarboretum gromadzi na swoim terenie kolekcje roślin składające się z pokźnej grupy drzew, krzewów i bylin, których opisy zostały zamieszczone na funkcjonalnych i estetycznych tabliczkach zamontowanych przy granitowych ścieżkach. Każda roślina ma przypisany numer, który umieszczony jest również na tabliczce informacyjnej.

Na terenie miniarboretum znajduje się około 400 gatunków roślin.

arboretumW środku miniarboretum króluje oranżeria mieszcząca w sobie rośliny egzotyczne, ze strefy klimatycznej o podobnych wymaganiach cieplnych i wilgotnościowych. Przy oranżerii znajduje się budynek kotłowni służącej oranżerii oraz mała sala dydaktyczna. Pomiędzy oranżerią a kotłownią zamontowano pergolę, która łączy ze sobą obie budowle.

 

Zaledwie 2025 [m2]. Jak na tego typu obiekt to powierzchnia niewielka, ale niewykluczone, że będzie się powiększać.

zwierzeW oranżerii dom znalazły również ptaki egzotyczne takie jak: amadyniec, afrokulczyk mozambijski, amadyna zebrowata, gołąbek diamentowy i inne. Poza ptakami oranżerię zamieszkują: żółw żółtolicy i mieszkająca w terrarium jaszczurka z gatunku agama brodata.

 

Zakup roślin, które posadzono na terenie miniarboretum (również oranżerii), zakup tabliczek do oznaczenia roślin zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Skip to content