RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Miejskie wybiegi dla psów Utworzono Lipiec 10, 2019 przez webmaster

Przestrzeń miejską można nazwać żywym organizmem ulegającym stałym, rozmaitym przekształceniom, z kolei jej nową funkcją, coraz częściej pojawiającą się w miejskich metropoliach są wybiegi dla psów. Wybiegi i parki dla psów w państwach zachodnich funkcjonują od początku XX wieku, również w Polsce zyskują na popularności i wydaje się być zasadne ich istnienie w krajobrazie miasta. W związku z pojawiającymi się coraz liczniej zakazami i ograniczeniami związanymi z bytnością psów w mieście, wskazane staje się wygospodarowanie przez władze miast przestrzeni pod budowę psich wybiegów. Ogrodzone i zagospodarowane wybiegi, często lokalizowane w miejscach mniej atrakcyjnych, np. zacienionych obrzeżach parków, stanowić mogą ciekawą przestrzeń przeznaczoną dla czworonogów, miejsce spotkań miłośników zwierząt, jednocześnie pełnić funkcję edukacyjną (poprzez możliwość organizowania zajęć, pikników, szkoleń z udziałem środowisk propagujących wiedzę kynologiczną).


Ciekawostka:
Przykład Nowego Jorku, miasta bardzo przychylnego czworonogom. W tym wielkim mieście psy i ich właściciele mają swoje prawa i obowiązki, a jednym z nich jest prawo do miejskich terenów zielonych, przeznaczonych wyłącznie dla czworonogów. Nowy Jork jako jedno z pierwszych miasta na świecie (początek XX w.) zagwarantowało psim użytkownikom możliwość korzystania z przestrzeni miejskiej. Z drugiej strony, na właścicieli psów w tym mieście został nałożony roczny podatek za samo posiadanie psa, dochodzi to tego licencja, którą właściciel musi wykupić, a która zostaje wydana po sprawdzeniu przez stosowną instytucję, czy pies przeszedł wszystkie obowiązujące w mieście szczepienia. Obowiązkowej jest też sprzątanie nieczystości pozostawionych przez psa, a uchylanie się, zagrożone jest karą wysokiej grzywny (dane z roku 2012).

Podstawową funkcją wybiegów i parków dla psów jest możliwość zapewnienia bezpiecznego biegania psa bez smyczy na ogrodzonym, dużym terenie.
Konieczne jest stworzenie bezpiecznego obiektu, spełniającego wymogi higieny i bezpieczeństwa oraz dającego możliwość zaspokojenia behawioralnych potrzeb psów, stając się jednocześnie atrakcyjnym miejscem rekreacji dla czworonogów.
Projekty budowy psich wybiegów przewidują następujące rozwiązania:

 • powierzchnia wybiegu powinna wynosić minimum 2500m2,
 • w przypadku położenia w sąsiedztwie ulic należy zastosować podwójne bramki (tzw. śluza),
 • wskazane zaprojektowanie kompleksowego odwodnienia terenu, a sam tren winien być częściowo zadrzewiony, o odpowiednim podłożu (najlepiej trawiaste),
 • zastosowanie oświetlenia, umożliwiającego zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym właściwy nadzór nad zwierzętami ich właścicielom i opiekunom,
 • górna krawędź ogrodzenia winna być pozbawiona ostrych elementów,
 • ogrodzenie zewnętrzne wysokości ok. 1,6m-1,8m (wskazane na cokole),
 • ogrodzenie wewnętrzne wysokości do 1,3m, bez cokołu,
 • zamieszczenie regulaminu korzystania z wybiegu przed wejściem na teren wybiegu, ewentualnie wygospodarowanie miejsca na tablicę ogłoszeń,
 • wyposażenie wybiegu w uatrakcyjniające miejsce urządzenia do zabawy – tor agility, kładki, mostki, itp.,
 • podział wybiegu na strefy przeznaczone dla psów o odmiennych gabarytach, możliwość wydzielenia zakątka przeznaczonego na aktywności w towarzystwie opiekuna (np. tor przeszkód),
 • zapewnienie dostępu do bieżącej wody,
 • zapewnienie większej liczby koszy na psie odchody oraz na odpady komunalne,
 • zamontowanie ławek, wskazana również lokalizacja zadaszeń dla opiekunów psów, a w przypadku największych wybiegów również pawilonów dla ochrony i obsługi wraz z węzłem sanitarnym.

Biorąc pod uwagę panujące trendy, wiele miast wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców inwestując w budowę ogrodzonych wybiegów dla psów.
W województwie śląskim funkcjonuje spora ilość profesjonalnie przygotowanych terenów, wiele miast jest w trakcie realizacji inwestycji (Katowice, Siemianowice Śląskie, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Sosnowiec, Czeladź, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, to tylko niektóre z miast, w których istnieją wybiegi z prawdziwego zdarzenia).

TEREN WYBIEGU DLA PSÓW W BYTOMIU SZOMBIERKACH

Powierzchnia istniejącego wybiegu dla psów wynosi ok. 2.600m2. Atutem terenu jest spora powierzchnia, częściowe zadrzewienie oraz istnienie ogrodzenia (płot metalowy na podmurówce) z jednej części wybiegu. Teren został podzielony na dwie strefy istniejącym żywopłotem. Mniejsza część wybiegu ma powierzchnię ok. 700m2. Może zostać wykorzystana do wyodrębnienia części przeznaczonej na tor przeszkód lub wybieg dla mniejszych psów. Zgodnie z opinią opiekunów czworonogów – potencjalnych użytkowników wybiegu, na terenie pobliskiego parku mogłaby zostać zainstalowana przenośna toaleta.
Tematem bezpośrednio związanym z posiadaniem psów jest problematyka psich zanieczyszczeń w mieście. Sprzątanie po psie powinno być czynnością rutynową, jednakże społeczeństwo polskie wciąż pozostaje nieuświadomione, z kolei przepisy nakazujące właścicielom sprzątanie po psach nie są skuteczne, gdyż w zasadzie nikt ich nie egzekwuje. Nieliczni zdyscyplinowani właściciele sprzątając skarżą się jednocześnie na brak psich wybiegów oraz brak pomocy ze strony miasta (ograniczony dostęp do profesjonalnych woreczków na psie odchody, brak oznakowanych pojemników na nieczystości). Psie odchody to nie tylko kwestia estetyki miasta, ale również problem natury zdrowotnej, związany z rozprzestrzenianiem się chorób pasożytniczych takich jak toksokaroza, toksoplazmoza, tasiemczyca.

Winę za obecny stan rzeczy, nabierający na sile zwłaszcza w okresie pozimowym ponoszą w głównej mierze nieuświadomieni bądź nieodpowiedzialni opiekunowie zwierząt.

Poszczególne miasta w Polsce borykając się z problemem psich nieczystości, próbują podejmować różne kroki. Niektóre gminy korzystają z narzędzia jakim są opłaty za posiadanie psów. Wysokość opłaty od posiadania psa określa rada gminy, a jej maksymalna kwota roczna wynika z uregulowań ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (przykładowo w roku 2019 wynosić może nie więcej niż 123,18 zł rocznie). Gminy pobierające opłatę za psa, zazwyczaj część podatku przeznaczają na kampanie informacyjne oraz wyposażanie gminy w specjalne kosze i bezpłatne woreczki na odchody. Praktyka pokazuje jednak, iż wciąż poszerza się grupa gmin rezygnujących z nakładania wyżej wymienionych opłat na swoich mieszkańców.

Powodem wycofywania się gmin z egzekwowania opłaty za psa są najczęściej względy ekonomiczne ( trudności ze ściąganiem opłat, nierówny bilans zysków i strat ).

Część gmin skutecznie egzekwuje lokalne uchwały odnoszące się do sprzątania psich odchodów, określające indywidualne taryfy kar za nieprzestrzeganie nakazu, inwestując jednocześnie w specjalne kosze i woreczki, czy monitoring miejski, a także zapobiegając bezdomności zwierząt.

W gronie gmin walczących z „plagą” psich zanieczyszczeń są też samorządy inwestujące w nieco bardziej innowacyjne metody – specjalistyczne odkurzacze do zbierania psich odchodów.  Niestety i te urządzenia nie są pozbawione wad, a ich wykorzystywanie zdaje się być jedynie rozwiązaniem doraźnym, gdyż najważniejsza jest zmiana świadomości ludzi, którzy psy posiadają. W roku 2017 w Katowicach została zainicjowana akcja „Zbierzmy się do kupy”. Uczestnicy akcji rozdawali na ulicach miasta ulotki i plakaty informacyjne, straż miejska nagradzała gadżetami mieszkańców sprzątających nieczystości, osoby uchylające się od tego obowiązku były karane mandatami w wysokości 500,00 zł. Został uruchomiony specjalny adres mailowy oraz numer telefonu, pod który mieszkańcy mogli kierować swe uwagi, propozycje lokalizacji trawników, skwerów, zieleńców, na których powinny się znaleźć tabliczki informacyjne nawiązujące do inicjatywy sprzątania po własnym psie.

Reasumując, ideałem byłoby rozpoczęcie dyskusji i szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, skutkującej poszerzeniem wiedzy kynologicznej w naszym społeczeństwie oraz kształtowanie właściwych zachowań związanych nie tylko z kwestią zanieczyszczania miast, ale też z koniecznością dbałości o dobrostan zwierząt, odpowiedzialnością prawną właścicieli za zachowanie psa, budowaniem świadomości społecznej najmłodszych, związanej z powyższą tematyką.


Żródło:
„Wybiegi dla psów. Wytyczne do projektowania” Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
„ Nowe formy miejskiej zieleni użytkowej (wybiegi dla psów w Nowym Jorku” „Architektura” Czasopismo Techniczne 8-A/2012
geoportal.gov.pl, witryna internetowa Urzędu Miasta Piekary Śląskie, portale internetowe: psiPARK.pl, podatnik.info,
księgowość_budżetowa.infor.pl, infor.pl, portalkomunalny.pl,
Skip to content