RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną 2017r. Utworzono Marzec 23, 2017 przez webmaster

Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu wraz z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu ogłasza konkurs na wykonanie najpiękniejszej ozdoby wielkanocnej skierowany do uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z regulaminem oraz do czynnego udziału w konkursie.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie – tutaj

Skip to content