RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Miniarboretum – informacje dla zwiedzających

Przerwa zimowa w Miniarboretum przy ul. Tarnogórskiej 1A. Informujemy, że Miniarboretum rozpoczyna swoją działalność wiosną. Osoby chętne do odwiedzin zapraszamy w przyszłym roku.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 198 Prezydenta Bytomia z dnia 18 maja 2016r., wprowadzona została opłata w wysokości 1,00 zł brutto za osobę za korzystanie z Miniarboretum w Bytomiu, bez względu na wiek zwiedzającego.

Miniarboretum czynne jest w następujących godzinach:

Odwiedziny grup zorganizowanych Odwiedziny indywidualne
poniedziałek – piątek piątek – niedziela
9:00 – 15:00 11:00 – 19:00

Uprzejmie prosimy, aby wszystkie grupy zorganizowane, szkoły i przedszkola chętne odwiedzić Miniarboretum zawiadomiły Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej na co najmniej dwa dni przed planowaną wizytą.

Zgłoszeń można dokonywać pod adresem e-mail sekretariat@mzzigk.bytom.pl, pod numerem telefonu (32) 420-77-00 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Prosimy o podanie informacji odnośnie ilości osób, wieku oraz czy wraz z grupą będzie obecny opiekun.

Jednocześnie informujemy, iż oprowadzanie w/w grup odbywa się w godzinach pracy jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w Miniarboretum i Oranżerii – chętnych prosimy o zgłoszenia do 7 dni przed wizytą na podany wyżej adres.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content