Miniarboretum – informacje dla zwiedzających

Informujemy, że w okresie zimowym tj. od 1 listopada 2018 roku, Miniarboretum będzie nieczynne dla zwiedzających. Wznowienie działalności nastąpi w kwietniu 2019 roku. Serdecznie zapraszamy do wiosennych odwiedzin i przepraszamy za utrudnienia.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 198 Prezydenta Bytomia z dnia 18 maja 2016r., wprowadzona została opłata w wysokości 1,00 zł brutto za osobę za korzystanie z Miniarboretum w Bytomiu, bez względu na wiek zwiedzającego.

Miniarboretum czynne jest w następujących godzinach:

Poniedziałek – piątek Sobota – niedziela
15:00 – 19:00 11:00 – 19:00

Uprzejmie prosimy, aby wszystkie grupy zorganizowane, szkoły i przedszkola chętne odwiedzić Miniarboretum zawiadomiły Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej na dwa dni przed planowaną wizytą.

Zgłoszeń można dokonywać pod adresem e-mail sekretariat@mzzigk.bytom.pl, pod numerem telefonu (32) 420-77-00 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Prosimy o podanie informacji odnośnie ilości osób, wieku oraz czy wraz z grupą będzie obecny opiekun.

Jednocześnie informujemy, iż oprowadzanie w/w grup odbywa się w godzinach pracy jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-14:00.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w Miniarboretum i Oranżerii – chętnych prosimy o zgłoszenia do 7 dni przed wizytą na podany wyżej adres.

Serdecznie zapraszamy!