RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Informacja dla szkół, przedszkoli oraz grup zorganizowanych Utworzono 6 kwietnia, 2016 przez webmaster

Uprzejmie prosimy, aby wszystkie grupy zorganizowane, szkoły i przedszkola chętne odwiedzić Miniarboretum zawiadomiły Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej na dwa dni przed planowaną wizytą.

Zgłoszeń można dokonywać pod adresem e-mail sekretariat@mzzigk.bytom.pl, bądź pod numerem telefonu 32 42 07 700. Prosimy o podanie informacji odnośnie ilości osób, wieku oraz czy wraz z grupą będzie obecny opiekun.

Jednocześnie informujemy, iż oprowadzanie w/w grup odbywa się w godzinach pracy jednostki od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-14:00.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w Miniarboretum i Oranżerii – chętnych prosimy o zgłoszenia do 7 dni przed wizytą na podany wyżej adres.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content