Godziny pracy

MIEJSKI ZARZĄD ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

przy ul. Smolenia 35 pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek wtorek – piątek
7.30 – 17.30 7.30 – 15.00

Biuro Zarządu Cmentarza Komunalnego

przy ul. Kwiatowej 29 pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek- piątek sobota
7.30 – 16.00 8.00 – 13.00