Po raz kolejny jedna z inwestycji realizowanych przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu bierze udział w Plebiscycie “Modernizacja Roku”. Do konkursu zakwalifikowana została renaturyzacja cieku wodnego w ramach projektu “Rewaloryzacja Parku Fazaniec” przy ul. Orzegowskiej w Bytomiu.

Czytaj więcej o projekcje >>

Renaturyzacja cieku wodnego w ramach projektu ” Rewaloryzacja Parku Fazaniec” przy ul. Orzegowskiej w Bytomiu.

W ramach tego zadania ciek oczyszczono, wyregulowano jego koryto i brzegi, oraz przebudowano 6 przepustów tj. zlikwidowano jednen z nich oraz wybudowano 5 nowych mostków nad ciekiem. Dodatkowo przy brzegach posadzono 3048 szt. roślin nadwodnych. Dzięki modernizacji zanieczyszczony i zamulony ciek, ze zniszczonymi przepustami został odnowiony, uregulowano spływ wód, oczyszczono brzegi i dno, wprowadzono nową roślinność.

Wszystkie te działania przyczyniły się do:

  • podniesienia atrakcyjności społecznej i inwestycyjnej miasta, w szczególności dzielnic Szombierki i Bobrek,
  • wzbogacenia walorów estetycznych i przyrodniczych parku,
  • przywrócenia prawidłowych warunków siedliskowych,
  • zwiększenia bioróżnorodności biologicznej,
  • poprawy warunków zamieszkania i jakości życia mieszkańców,
  • odtworzenia i zachowania dziedzictwa kulturowego dzielnic Szombierki i Bobrek,
  • stworzenia atrakcyjnych przestrzeni do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców dzielnic Szombierki i Bobrek.

Dodatkowo prace w obrębie drzewostanu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa ludzi oraz warunków stanu zdrowotnego drzew, w tym stanu zdrowotnego kasztanowców poprzez ochronę przed szkodnikami.

Inwestor Wykonawca Projektant
Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budowlane “Lemter” Maciej Lempart Usługi Budowlane Projektowe i Wykonawcze Magdalena Rozik

 

W celu oddania swojego głosu na nasz obiekt należy:

1. Kliknąć w poniższy obrazek.

2. Na podstronie należy przepisać wyświetlony kod weryfikacji w miejscu oznaczonym “Wpisz kod” – a po udanej weryfikacji kliknąć przycisk Zagłosuj.
3. Gotowe! Twój głos został oddany. Ponowne głosowanie z tego samego IP jest możliwe po 24 godzinach.

Warto pamiętać o możliwości oddania 1 głosu każdego dnia i podaniu swojego e-maila. Podając go przy każdym głosowaniu zwiększasz swoje szanse na wygraną cennych nagród przewidzianych dla głosujących. Jeden email możesz zostawić raz na 24h. Głosujemy do 9 sierpnia 2018 godzina 12:00.

Zapraszamy Państwa serdecznie do głosowania.