RODO - informacja
Administratorem danych osobowych 
w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej
w Bytomiu
jest Dyrektor MZZiGK,
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sergiusz Kunert, email: iod@mzzigk.bytom.pl

czytaj więcej...

Festiwal Dnia Ziemi 2019… Utworzono Kwiecień 16, 2019 przez webmaster

FESTIWAL DNIA ZIEMI 24-26 kwietnia 2019 w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu (we współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Radzionkowie oraz Akademią Hegemon) to akcje, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Hasłem kampanii Dnia Ziemi w 2019 r. jest ochrona zagrożonych gatunków.
Organizatorka – Eliza Flaszewska chce uświadomić dzieciom i ich rodzicom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Przekazać najmłodszym informacje o tym, jak chronić zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt i zapobiegać w ten sposób dewastacji naszej planety. Uświadomić im, do jakiej katastrofy może doprowadzić brak jednego ogniwa w biocenozie.
U dzieci należy kształtować postawę zgodną z etyką ekologiczną, gdyż są one bacznymi obserwatorami tego, co się wokół nich dzieje i nie mają jeszcze wykształconych złych przyzwyczajeń. Dlatego też nabywanie przez dziecko świadomości ekologicznej, odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony i poprawy środowiska człowieka, wymaga systematycznego i celowego działania.

Udział  w imprezie jest bezpłatny. Więcej informacji znajdziesz tutaj…

Skip to content