All posts in: "Harmonogram"

  1. Informacja dla szkół, przedszkoli oraz grup zorganizowanych

    Uprzejmie prosimy, aby wszystkie grupy zorganizowane, szkoły i przedszkola chętne odwiedzić Miniarboretum zawiadomiły Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej na dwa dni przed planowaną wizytą.

Skip to content